System ERP w pakietach

Microsoft Dynamics NAV 365 to zbiór funkcjonalności oraz aplikacji stworzony z myślą o małych i średnich firmach. Jest to system ERP w chmurze, którego funkcjonalności podzieliliśmy na 3 pakiety. Można kupić wyłącznie jeden bądź połączyć możliwości wszystkich trzech ciesząc się ogromnymi możliwościami.

NAV 365

NAV 365 FINANSE

pakiet bazowy

 
NAV 365 FINANSE jest pakietem bazowym, od którego rozpoczyna się rozbudowa systemu ERPMicrosoft Dynamics NAV. Zawiera on szereg funkcjonalności z zakresu Księgowości i Finansów, które pozwolą usprawnić i zautomatyzować procesy księgowe w firmie.

Zarządzanie finansami jest fundamentem każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. To sprawne i efektywne zarządzanie finansami determinuje prawidłowy rozwój całej firmy. Wśród głównych zadań systemu ERP znajdują się planowanie finansowe, realizacja planów finansowych, kontrola.

Pakiet NAV 365 FINANSE gwarantuje obsługę funkcjonalności z obszaru: Księga Główna, VAT, Obsługa należności, Obsługa zobowiązań, Zarządzanie środkami pieniężnymi, Środki trwałe, Budżetowanie.

NAV 365 HANDEL

Dodatek

NAV 365 HANDEL to pakiet funkcjonalności stworzony z myślą o firmach działających w obszarze handlowym. Przedsiębiorstwach wymagających sprawnych narzędzi, które pomogą w usprawnieniu procesów związanych z zarządzaniem kontaktami, relacjami z klientami oraz kontrahentami, cennikami i ofertami sprzedaży. Dzięki NAV 365 HANDEL pracownicy otrzymują pełne dane o stanach magazynowych, mogąc szybko reagować na pojawiające się braki.

NAV 365 HANDEL obejmuje funkcje z obszaru Zarządzania kontaktami i szansami sprzedaży, Zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami, Cenniki i rabaty, Oferty sprzedaży, Obsługa zamówień sprzedaży i zakupu, Obsługa faktur sprzedaży i zakupu, Planowanie zapotrzebowania (MRP), Zarządzanie zapasami, Kartoteki magazynowe, Zarządzanie lokalizacjami magazynowymi, Obsługa przyjęć, wydań i przesunięć, Zarządzanie zwrotami, Inwentaryzacja i Konfekcjonowanie.

NAV 365 PROJEKTY

Dodatek

 
NAV 365 PROJEKTY to zestaw funkcjonalności pozwalający na efektywne zarządzanie projektami w organizacji. Umożliwia on prawidłową realizację procesów planowania, bieżącej obsługi, monitorowanie prac, a także rozliczanie projektów. NAV 365 PROJEKTY pozwala na skrupulatne planowanie kosztów projektu, a także szeregu powiązanych z nimi działań jak ewidencjonowanie, obsługę dostaw etc. Wykorzystując system ERP podnosi się wydajność pracowników, poprawia organizację pracy oraz usprawnia działania w obszarze całej organizacji.

NAV 365 PROJEKTY obejmuje funkcje z obszaru Ewidencja projektów i zadań, Planowanie zasobów, Zarządzanie budżetami, Monitorowanie postępu prac, Obsługa dostaw pod projekt, Rozliczanie projektów.

Ceny pakietów Microsoft Dynamics NAV 365

Z NAV 365 płacisz tylko za to, czego potrzebujesz

FINANSE
PAKIET BAZOWY NAV 365
HANDEL
DODATEK NAV 365
PROJEKTY
DODATEK NAV 365
Pełny użytkownik
250PLN
netto/miesiąc
Limitowany użytkownik
50PLN
netto/miesiąc
Pełny użytkownik
250PLN
netto/miesiąc
Limitowany użytkownik
50PLN
netto/miesiąc
Pełny użytkownik
250PLN
netto/miesiąc
Limitowany użytkownik
50PLN
netto/miesiąc
Koszt wdrożenia:
29 890,00 PLN
Koszt wdrożenia:
24 990,00 PLN
Koszt wdrożenia:
16 905,00 PLN
FUNKCJONALNOŚCI FUNKCJONALNOŚCI FUNKCJONALNOŚCI
Księga główna Zarządzanie kontaktami i szansami sprzedaży Ewidencja projektów i zadań
VAT Zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami Planowanie zasobów
Obsługa należności Cenniki oraz rabaty Zarządzanie budżetami
Obsługa zobowiązań Oferty sprzedaży Monitorowanie postępu prac
Zarządzanie środkami pieniężnymi Obsługa zamówień sprzedaży i zakupu Obsługa dostaw pod projekt
Środki Trwałe Obsługa faktur sprzedaży i zakupu Rozliczanie projektów
Budżetowanie Planowanie zapotrzebowania (MRP)
Zarządzanie zapasami (kartoteki magazynowe)
Zarządzanie lokalizacjami magazynowymi
Obsługa przyjęć, wydań i przesunięć
Zarządzanie zwrotami
Inwentaryzacja
Konfekcjonowanie

Pełny użytkownikUżytkownik, który ma pełne prawo do odczytu oraz zapisu danych w systemie (w zakresie przyznanych uprawnień).

Limitowany użytkownik - Użytkownik, który ma pełne prawo do odczytu danych ale ograniczone prawo do ich zapisu. Dodatkowym ograniczeniem użytkownika limitowanego jest brak uprawnień do tworzenia zapisów w księdze głównej.

Planujesz wdrożenie systemu ERP w swojej firmie? Wybierz pakiet funkcjonalności i oblicz wartość abonamentu.

NAV 365
TOP