Zakres funkcjonalności systemu ERP w pakiecie NAV 365 PROJEKTY

NAV 365 Projekty to dodatek do pakietu bazowego - NAV 365 Finanse. Posiada szereg funkcjonalności pozwalających na efektywne zarządzanie projektami w firmie Obsługuje typowe zadania zarządzania projektami, takie jak konfigurowanie zlecenia i planowanie zasobów, a także dostarczanie informacji niezbędnych do zarządzania budżetami i monitorowania postępu.

Za pomocą funkcji Zlecenia można zarządzać projektami długoterminowymi, z którymi wiąże się wiele typów zużycia, np. zużycie godzin pracy ludzi, godzin pracy maszyn i zapasów magazynowych, które należy śledzić. Funkcje NAV 365 Projekty zapewniają dobry przegląd nie tylko pojedynczych zleceń, ale także alokacji pracowników, maszyn i innych zasobów używanych we wszystkich projektach. Funkcji tych można również używać do wielu typów usług i zadań związanych z doradztwem.

NAV 365

Ewidencja projektów i zadań

Planowanie oraz ewidencja projektów odbywa się na 2 poziomach. Pierwszy poziom składa się z wierszy zadań. Po zdefiniowaniu przynajmniej jednego zadania można zdefiniować wiersze planowania i zaksięgować zużycie w danym projekcie. Drugi poziom to wiersze planowania, które szczegółowo określają wykorzystanie zasobów, zapasów oraz wydatków. Wszystkie tworzone projekty można rozdzielić na wiersze zadań i wiersze planowania. Pozwala to dzielić projekty na mniejsze zadania i używać w ten sposób bardziej szczegółowych danych przy budżetowaniu, tworzeniu ofert i rejestracji.

Planowanie zasobów i zarządzanie nimi

Zarządzanie zasobami obejmuje procesy planowania, sprzedaży oraz monitorowania statystyk zużycia oraz rentowności zasobów. System ERP pozwala na tworzenie planów przy pomocy kalendarzy dla wybranych okresów. Dostarcza również informacji o zużyciu zasobów a także o zdolnościach poszczególnych zasobów z uwzględnieniem ich dostępności oraz informacji o kosztach planowanych w związku z poszczególnymi zadaniami.

Zarządzanie budżetami

Jednym z najważniejszych zadań menedżera projektu jest kontrolowanie budżetu. Dla każdego projektu można zdefiniować budżet, który pozwoli zaplanować odpowiednią alokację zasobów. Budżet może być ogólny lub składać się z większej liczby zapisów podzielonych na poziomy działań. Korzystając z budżetu, możliwe jest porównanie kwoty zaplanowanych z rzeczywistym zużyciem zarejestrowanym w dzienniku zlecenia. Rejestrowanie rzeczywistego zużycia w porównaniu z budżetem i obserwowanie różnic pozwala na podwyższenia jakości przyszłych zleceń, zmniejszając ryzyko niedoszacowania kosztów.

Monitorowanie postępu i wydajności

System ERP umożliwia monitorowanie wykorzystania zasobów oraz śledzenie kosztów na każdym projekcie. W miarę postępu realizacji zlecenia wykorzystywane są materiały, zasoby i inne wydatki, które trzeba księgować w zleceniu. Dzięki funkcji robót w toku (RWT) możliwe jest oszacowanie wartości finansowej zlecenia w księdze głównej w trakcie realizacji zlecenia.

Obsługa dostaw pod projekt

Zarządzanie dostarczaniem zapasów i usług oraz wydatkami związanymi z projektem jest integralnym i niezwykle istotnym aspektem realizacji projektów. Można wykorzystywać zapasy dostępne od ręki lub dokonywać zakupów specyficznych dla danego projektu przy użyciu zamówień zakupu i/lub faktur zakupu. Jeśli proces zakupu nie wymaga osobnego zarejestrowania transakcji fizycznej, wówczas zakup można przetworzyć w samej fakturze zakupu lub w dzienniku K/G projektu.

Rozliczanie projektów

W trakcie wykonywania zlecenia kumulują się jego koszty, związane ze zużyciem zasobów, materiałów itp. W miarę postępu realizacji zlecenia te transakcje są księgowane w dzienniku zlecenia. Każdy projekt można rozliczyć i zafakturować po zakończeniu zlecenia lub w ustalonych odstępach czasu w trakcie jego realizacji zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem fakturowania.

Wylicz koszt wdrożenia pakietu NAV 365 Projekty w Twojej firmie!

NAV 365
TOP