Poczytaj o najnowszej wersji oprogramowania Microsoft Dynamics NAV 2015

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem

Microsoft Dynamics NAV jest systemem ERP, stworzonym z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest narzędziem usprawniającym zarządzanie firmą we wszystkich obszarach. Ma za zadanie zredukować niepotrzebne koszty, które ponosi przedsiębiorca w wyniku błędnych decyzji bądź niewystarczającej wiedzy. Ma także na celu usprawnienie pracy użytkowników systemu, zwiększając ich efektywność i wydajność.

 • Szybki, realny zwrot z inwestycji
 • Obniżenie kosztów pracy
 • Zwiększenie produktywności pracowników
 • Szybkie i wiarygodne raportowanie
 • Redukcja stanów magazynowych
 • Wspólna baza danych dla firmy
 • Łatwy dostęp do kluczowych informacji dla użytkowników systemu
 • Automatyzacja procesów
 • Usprawnienie organizacji pracy
 • Minimalizacja ilości błędnych decyzji
 • Zwiększenie kontroli nad przedsiębiorstwem

„Decydując się na Microsoft Dynamics NAV, byliśmy przekonani, że wybieramy przetestowane w wielu innych organizacjach i zaprojektowane w oparciu
o wieloletnie doświadczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Chcieliśmy wdrożyć gotowe rozwiązanie,
aby zminimalizować koszty i nakłady pracy, a tym samym przyśpieszyć proces pełnego uruchomienia pierwszego zakładu BAMA Companies w Europie”.

Marlena Lubieszko-Siewruk, Dyrektor Finansowy i Kierownik Projektu Wdrożeniowego w Bama Europa Sp. z o.o.

Optymalizacja zarządzania zapasami

Microsoft Dynamics NAV realnie wpływa na redukcję stanów magazynowych oraz optymalizuje procesy zarządzania zapasami. Wpływa na poprawę planowania zapasów materiałowych w dziale logistyki i magazynowania. Dzięki systemowi ERP użytkownicy mają możliwość stałej kontroli stanów, a także mają szansę ograniczyć koszty utrzymania.

 • Redukcja poziomu zapasów
 • Punktualność dostaw
 • Zmniejszenie kosztów dystrybucji oraz realizacji dostaw
 • Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej
 • Skrócenie czasu pakowania i pobierania zasobów

Już ponad 100 000 firm wybrało system ERP Microsoft Dynamics NAV.
Każdego roku liczba firm wdrażających system Dynamics NAV zwiększa się o kolejne 7 000 firm! 

Skrócenie czasu realizacji zleceń

Microsoft Dynamics NAV skraca czas realizacji zleceń oraz redukuje koszty materiałowe. System ERP oferuje pakiet funkcjonalności przydatny w działach zakupu czy zaopatrzenia. Użytkownicy są w stanie szybko reagować na pojawiające się braki, nie destabilizując pracy firmy. Przedsiębiorstwa z wdrożonym systemem ERP Dynamics NAV nie muszą utrzymywać wysokich stanów magazynowych.

 • Poprawa terminów i warunków dostaw
 • Optymalizacja kosztów zakupów
 • Zmniejszenie kosztów magazynowych
 • Wyższa jakość obsługi zobowiązań

„Dla przedsiębiorstw średniej wielkości wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP jest zawsze kluczową i strategiczną sprawą, ponieważ wydatek na tego typu rozwiązanie znacząco obciąża budżet niedużego przedsiębiorstwa. System ERP musi być zatem narzędziem, które odmienia sposób działania firmy i przynosi znaczące korzyści rekompensujące zainwestowany kapitał.”

Jacek Kałużny, Vice President of Operations oraz Kierownik Projektu Wdrożeniowego w firmie Markslojd Sp. z o.o.

Wyższa jakość obsługi klienta oraz wymierny wzrost sprzedaży

System ERP znacznie wpływa na prawidłową organizację procesu sprzedażowego, a co za tym idzie na wzrost zadowolenia klienta i realny wzrost sprzedaży. Użytkownicy systemu mają możliwość nie tylko skrócić czas realizacji zamówień, ale także poprawić ich jakość. System Dynamics NAV oznacza mniej błędów oraz wyższy poziom lojalności klientów swojej firmy.

 • Skrócenie czasu realizacji zamówień
 • Wyższy poziom bezbłędnie realizowanych zleceń
 • Lepsze prognozowanie
 • Wyższa dostępność produktów do sprzedaży
 • Wyższe zadowolenie klienta

Według danych Microsoft Business Solutions, ilość firm korzystających z Microsoft Dynamics NAV w roku 2014 jest o 8,5% większa niż w roku poprzednim.

Wyższy poziom kontroli księgowej

System ERP wprowadza procedury, które znacząco skracają czas na analizę należności i zobowiązań. Microsoft Dynamics NAV daje większą kontrolę nad finansami firmy. Dodatkowym ułatwieniem dla użytkowników jest automatyzacja procesów związanych z fakturowaniem, generowaniem monitów, zestawień okresowych i śledzeniem zaległości.

 • Optymalizacja czasu i kosztów konsolidacji danych
 • Lepsze decyzje oparte na lepszej jakości danych ekonomicznych
 • Automatyzacja procesów dekretacji dokumentów
 • Sprawna analiza należności i zobowiązań

„System ERP musi być narzędziem, które odmienia sposób działania firmy i przynosi znaczące korzyści rekompensujące zainwestowany kapitał.”

Jacek Kałużny, Vice President of Operations i Kierownik Projektu Wdrożeniowego w Markslojd Sp. z o.o.

Poprawa w sferze zarządzania zasobami ludzkimi

System Microsoft Dynamics NAV zapewnia wyższy poziom przechowywanych przez firmę danych osobowych pracowników. Także znacznie upraszcza pracownikom działu kadr obsługę płacową, ewidencję czasu pracy oraz proces okresowych ocen pracowników.

 • Wyższy poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych
 • Sprawna obsługa kadrowo-płacowa
 • Planowanie oraz ewidencja czasu pracy
 • Usprawnienie okresowych ocen pracowników